Jak zostać członkiem Drugiej Ery?

Jak zostać członkiem Drugiej Ery? Czego oczekujemy od członka? Jakie są korzyści z przynależności do klubu? Kim jest sympatyk i członek-senior oraz czy warto chodzić na walne zebrania?

W poniższym opracowaniu zebraliśmy wszelkie dane w tym temacie.

Stowarzyszenie Klub Fantastyki Druga Era posiada wypracowaną misję swojej działalności, wizję siebie jako organizacji oraz wartości jakimi się kieruje w działaniu.
Od członków oczekujemy, że będą utożsamiali się z wizją klubu, pomagali w realizacji misji i kierowali się wartościami klubu.

Wizja

Chcemy być klubem fantastyki o ogólnopolskim oddziaływaniu, renomowanym, tworzącym przyjazną atmosferę; aktywną, skuteczną i wydajną organizacją.

Misja

Istniejemy po to, aby w przystępny sposób pokazywać, że wszystkie obszary fantastyki są wartościowe i interesujące.
Tworzymy wspólną przestrzeń, w której wspieramy realizację pasji i projektów fantastycznych.
Integrujemy fanów fantastyki.

Wartości

Radość z pracy we wspólnocie napawa nas dumą z realizowanych projektów i Klubu. Dzięki dumie rodzi się lojalność i wzajemny szacunek, który jest motorem napędowym zaangażowania oraz otwartości na nowe i katalizującym rozwój na rzecz naszej wspólnoty.

Członkiem klubu może zostać każda pełnoletnia osoba, która:

 • będzie co najmniej pół roku sympatykiem klubu (w celu zostania sympatykiem wyślij maila na adres [email protected] z podaniem swojego maila, imienia i nazwiska),
 • aktywnie działa na rzecz klubu (pomaga w organizacji imprez klubowych – Pyrkon, PDF-y, pomaga w działalności sekcji klubowych, wspiera w pracy administracyjnej Zarząd, samodzielnie realizuje projekty, pisze teksty do publikacji klubowych, itp.),
 • uzyska rekomendację co najmniej 5 członków klubu, po uzyskaniu której kandydatura jest zgłaszana Zarządowi klubu (takie zgłoszenie Ty lub dowolny członek Klubu wysyłacie mailem na [email protected]). Po wpłynięciu zgłoszenia Zarząd klubu w ciągu 3 miesięcy rozpatruje kandydaturę, opcjonalnie przydzielając dodatkowego questa zainteresowanemu/zainteresowanej. Następnie Zarząd głosuje nad przyjęciem kandydatury. Po pozytywnym wyniku głosowania Zarząd formalnie informuje członków Klubu o przyjętych osobach, dając członkom możliwość oprotestowania decyzji Zarządu. Jeśli nie pojawią się głosy sprzeciwu – TADAM!, jesteś członkiem Drugiej Ery!
 • raz do roku podczas klubowych urodzin, które odbywają się zwykle na początku roku, będziesz miał okazję uczestnictwa w dobrowolnych otrzęsinach, podczas których będziesz mógł zaprezentować się reszcie Klubu.
 • realny wpływ na to co się w Klubie dzieje poprzez uczestnictwo w walnych zebraniach Klubu, na których decydujemy na co przeznaczamy pieniądze oraz kto zasiada w zarządzie Drugiej Ery,
 • możliwość korzystania z klubowej biblioteki złożonej z fantastycznych książek, czasopism, gier RPG, gier planszowych i komiksów,
 • możliwość korzystania z siedziby klubowej złożonej z kilku pomieszczeń,  w których można spotykać się celem grania, dyskutowania, itp.
 • możliwość korzystania ze wsparcia klubu (także finansowego) w realizacji własnych projektów fantastycznych,
 • dumę z przynależności do organizacji działającej aktywnie od kilkunastu lat cieszącej się dobrą renomą i organizującej Festiwal Fantastyki Pyrkon (nie wiesz, co to Pyrkon? – zerknij na www.pyrkon.pl),
 • możliwość uzyskania dofinansowań do wyjazdów na konwenty,
 • możliwość uzyskiwania zniżek w zakupach u naszych fantastycznych partnerów (wydawnictwa, sklepy, itp.).
 • utożsamiania się z wizją Klubu, pomocy w realizacji misji i kierowania się wartościami Klubu,
 • aktywnej działalności w Klubie,
 • opłacania składek członkowskich w wysokości 17 zł miesięcznie,
 • uczestnictwa w walnych zebraniach Stowarzyszenia.

Chodzi nam o wykonywanie pracy na rzecz Klubu i realizacji jego celów. Na przykład:

 • pomoc w organizacji wydarzeń klubowych – Pyrkon, PDF-y, jako Organizator, Współpraca lub Gżdacz,
 • organizacja działalności sekcji klubowych,
 • wspieranie Zarządu w pracy administracyjnej,
 • samodzielna realizacja projektów,
 • prowadzenie prelekcji na konwentach i podpisywanie się pod nimi jako członek Drugiej Ery,
 • działanie przy promocji Drugiej Ery – pisanie tekstów, organizacja stoisk i atrakcji na wydarzeniach, podczas których Druga Era coś organizuje (Dni Organizacji Pozarządowych, 30. Polcon itp.).

Samo branie udziału w spotkaniach i wydarzeniach organizowanych przez Drugą Erę to jeszcze nie aktywne działanie.

Jeśli nie możesz, albo nie chcesz angażować czasu i energii w klubową działalność, zmień swoją rolę w klubie na członka-seniora lub sympatyka. Aby to zrobić wystarczy napisać maila na [email protected], informującego, że chcesz zmienić swoją rolę.

Dodatkowo, działalność członków podlega rocznej weryfikacji przez Zarząd. Jeśli w okresie ostatnich 12 miesięcy członek nie jest w żaden sposób aktywny, Zarząd może przenieść go na członka-seniora.

W każdym momencie Zarząd może przywrócić Twój status pełnoprawnego członka Klubu po Twoim wniosku popartym podjętą na nowo aktywnością klubową. Można to traktować jak stały lub tymczasowy urlop w byciu członkiem.

Przesunięcie z grona członków do grona sympatyków następuje w przypadku:

 • braku obecności na trzech kolejnych Zebraniach członków Klubu. Zaistnienie tego faktu stwierdza Prezes, informując zainteresowanego.
 • na pisemną prośbę członka.
 • z powodu zaległości w składkach – członka zalegającego ze składkami za okres 6 miesięcy Skarbnik wzywa do zapłaty. W razie niezapłacenia, Skarbnik przedstawia na najbliższym Zebraniu członków Klubu wniosek o wykreślenie zalegającego z listy członków. Zebranie podejmuje decyzję w tej sprawie zwykłą większością głosów w głosowaniu tajnym,
 • dyscyplinarne pozbawienie członkostwa – decyzję w tej sprawie podejmuje Zebranie w głosowaniu tajnym większością 2/3 głosów, na wniosek Zarządu, Sądu Koleżeńskiego bądź 10 członków. Dyscyplinarne pozbawienie członkostwa może nastąpić w przypadku:
 1. prowadzenia działalności sprzecznej ze statutem lub innymi uchwałami władz Klubu,
 2. naruszanie dobrego imienia Klubu,
 3. długotrwały brak wywiązywania się z przyjętych wobec Klubu zobowiązań,
 4. trzykrotne zastosowanie wobec członka procedury dotyczącej zaległości w składkach
 5. sprzeniewierzenie mienia Klubu,
 6. inne prowadzenie działalności na szkodę Klubu, w szczególności poprzez świadome zakłócanie przebiegu spotkań lub inne powtarzające się zachowania destabilizujące działalność Klubu.
 7. prawomocnego skazania za przestępstwo umyślne

W razie pytań lub wątpliwości dotyczących powyższej treści skontaktuj się z nami: [email protected].