Biblioteka Klubu Druga Era

Nasz klub dysponuje biblioteką, w której znajdują się powieści, opowiadania, podręczniki do RPG, komiksy oraz czasopisma. Korzystać z niej mogą zarówno członkowie, jak i sympatycy (za poręczeniem członka klubu). Biblioteka znajduje się w biurze klubu przy ul. Słowackiego 13. Szczegółowe zasady korzystania z biblioteki określa regulamin.

 

Spis wszystkich książek i gier w bibliotece znajdziesz poniżej.

Jeśli uważasz, że powinniśmy wzbogacić nasze zbiory o nowe pozycje koniecznie daj nam o tym znać wypełniając formularz.

Poniżej znajdziesz też regulamin wypożyczeń, a tutaj skrót do karty wypożyczeń.

REGULAMIN WYPOŻYCZEŃ

 1. Biblioteka klubowa (książki, podręczniki, komiksy, czasopisma, gry) znajduje się w siedzibie klubowej w pomieszczeniu „Biblioteka”.
 2. Upoważniony do wypożyczeń jest każdy członek klubu lub sympatyk – za poręczeniem członka klubu (potwierdzonym mailem wysłanym do bibliotekarza – [email protected]).
 3. W związku z tym, że siedziba klubowa nie jest ogólnodostępna – wypożyczenie osobiste możliwe jest w czasie dostępności siedziby (spotkania sekcyjne) lub w każdą pierwszą sobotę miesiąca w godz. 11-14 w czasie dyżuru. Sposób postępowania przy wypożyczaniu:
  • 3.1. wybrać książkę, komiks, mangę, podręcznik, grę;
  • 3.2. wypełnić elektronicznie formularz wypożyczeń – poprzez zeskanowanie kodu QR znajdującego się na odwrocie. 
   • 3.2.1. W celu wypożyczenia należy podać swoje dane osobowe wymienione w formularzu wypożyczeń (imię, nazwisko, adres email, numer telefonu) – są to dane prawnie chronione.
  • 3.3. przeczytać, zagrać;
  • 3.4. przy zwrocie należy zarejestrować tą czynność również poprzez zeskanowanie kodu QR
  • 3.5. odłożyć na półce oznaczonej „zwroty” (dla gier – opisany stolik, dla reszty pozycji – półka pod Nowościami)
 4. Jeżeli wypożyczona pozycja ulegnie zniszczeniu wypożyczający (w przypadku sympatyka może to też być członek klubu poręczający za niego) jest zobowiązany zwrócić taką samą lub – po uzgodnieniu z bibliotekarzem – inną o podobnej wartości.
 5. Biblioteka przyjmuje darowizny od każdej osoby. Darowizny należy przekazać bibliotekarzowi lub zostawić w siedzibie klubowej w pomieszczeniu “Biblioteka” na półce oznaczonej “zwroty” z informacją „darowizna”.

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest stowarzyszenie Klub Fantastyki „Druga Era” z siedzibą w Poznaniu przy ulicy Kaliskiej 22a/23.
 2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania stowarzyszenia Klub Fantastyki Druga Era, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Administratorem za pomocą adresu: [email protected].
 3. Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz na podstawie udzielonej zgody w związku ze świadczoną przez niego usługą wypożyczania materiału bibliotecznego z Biblioteki Klubowej oraz gier z Wypożyczalni Gier.
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:
 5. a) zapewnienia ochrony udostępnianych zbiorów i wypożyczanego materiał bibliotecznego oraz gier;
 6. b) dochodzenia ewentualnych roszczeń prawnych;
 7. c) prowadzenia statystyk dotyczących korzystania z Biblioteki Klubowej i Wypożyczalni Gier;
 8. d) w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
 9. Administrator danych osobowych może przetwarzać następujące dane:
 1. imię i nazwisko;
 2. adres e-mail;
 3. numer telefonu.
 1. Podanie danych jest dobrowolne, ale ich podanie jest konieczne celem skorzystania z Biblioteki Klubowej i Wypożyczalni Gier.
 2. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych ze stowarzyszeniem Klub Fantastyki „Druga Era” przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest stowarzyszenie Klub Fantastyki „Druga Era”.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres pozostawania czytelnikiem Biblioteki lub korzystania z Wypożyczalni Gier, jednak nie dłużej niż 5 lat od końca roku, w którym ostatni raz wypożyczono materiał biblioteczny lub gry.
 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
 5. a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
 6. b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
 7. c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym);
 8. d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 9. e) prawo do przenoszenia danych;
 10. f) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 11. g) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięcie.
 12. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzania przez stowarzyszenie Klub Fantastyki Druga Era Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.