Jesteś gotowy na przygodę swojego życia? Oferujemy unikalną możliwość kierowania
niesamowitym kulturalnym wydarzeniem, które niezmiennie od lat przyciąga tłumy
uczestników i zbiera entuzjastyczne recenzje. Niezwykły klimat pracy i pozytywni ludzie
sprawiają, że doświadczenie pyrkonowej pracy jest nieporównywalne z niczym innym.

Pyrkon to cykliczna impreza dla miłośników szeroko pojmowanej fantastyki odbywająca się
od kilkunastu lat w Poznaniu na Międzynarodowych Targach Poznańskich. Edycja 2016
przyciągnęła ponad 40 000 uczestników.

Zadaniem Koordynatora Głównego Pyrkonu 2018 jest doprowadzenie do odbycia się
Festiwalu Fantastyki Pyrkon 2018 przy pomocy zespołu, który częściowo będzie się składał
z aktualnych organizatorów a częściowo będzie wymagał uzupełnienia. Oczekujemy
właściwego zaplanowania zadań dla zespołu, bieżącego motywowania do pracy i rozliczania
z realizacji zadań. Koordynator Główny odpowiada bezpośrednio przed zarządem
stowarzyszenia. Oczekujemy ewolucyjnego rozwoju imprezy w oparciu o dotychczasowe
doświadczenia i wypracowane procedury, dajemy równolegle przestrzeń do zrealizowania
swoich pomysłów.

Wymagania:
– umiejętność zarządzania zespołem poparta udokumentowanym doświadczeniem
(minimum 3-letnim),
– praktyczna znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem projektami,
– umiejętność prowadzenia negocjacji,
– gotowość stacjonarnej pracy w Poznaniu,
– co najmniej ogólna znajomość tematyki festiwalu,

Mile widziane:
– doświadczenie w pracy z wolontariuszami,
– doświadczenie w organizacji imprez masowych,
– znajomość środowiska fanów fantastyki.

Oferujemy:
– konieczne wsparcie ze strony osób znających festiwal,
– know-how (specjalność Poznania),
– narzędzia informatyczne i procedury wypracowane przez pokolenia organizatorów,
– satysfakcję z koordynowania najfajniejszej imprezy w Polsce,
– współpracę z fantastycznym zespołem,
– umowę o pracę,
– wynagrodzenie.

Okres zatrudnienia obejmuje jeden rok. Może zostać przedłużony po pozytywnej ocenie
pracy przy Pyrkonie 2018.

Dołącz do naszego zespołu! CV proszę przesłać w terminie do 20 kwietnia 2017 na adres
mailowy: zarzad@drugaera.org

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w
mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez
Stowarzyszenie Klub Fantastyki Druga Era z siedzibą w Poznaniu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, 1662)”.

Informujemy, że Administratorem danych jest Stowarzyszenie Klub Fantastyki Druga Era z siedzibą w
Poznaniu przy ul. Kaliskiej 22a/23. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu
do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy
z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie
dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.