Biblioteka Klubu Druga Era

 

 

Nasz klub dysponuje biblioteką, w której znajdują się powieści, opowiadania, podręczniki do RPG, komiksy oraz czasopisma. Korzystać z niej mogą zarówno członkowie, jak i sympatycy (za poręczeniem członka klubu). Biblioteka znajduje się w biurze klubu przy ul. Słowackiego 13. Szczegółowe zasady korzystania z biblioteki określa regulamin.

 

Spis wszystkich książek i gier w bibliotece znajdziesz tutaj.

Jeśli uważasz, że powinniśmy wzbogacić nasze zbiory o nowe pozycje koniecznie daj nam o tym znać wypełniając formularz.

Poniżej znajdziesz też regulamin wypożyczeń, a tutaj skrót do karty wypożyczeń.

REGULAMIN WYPOŻYCZEŃ

 

 1. Biblioteka klubowa (książki, podręczniki, komiksy, czasopisma) znajduje się w siedzibie klubowej w pomieszczeniu nr 1.
 2. Upoważniony do wypożyczeń książek jest każdy członek klubu lub sympatyk – za poręczeniem członka klubu (potwierdzonym podpisem lub mailem wysłanym do bibliotekarza –biblioteka@drugaera.org).
 3. Możliwe jest wypożyczenie osobiste (w siedzibie) lub za pośrednictwem bibliotekarza.
 4. W związku z tym, że siedziba klubowa nie jest ogólnodostępna – wypożyczenie osobiste możliwe jest w środę w godz. 19-20 po uprzednim wysłaniu e-mail’a do bibliotekarza na adres biblioteka@drugaera.org, w celu udostępnienia siedziby, lub w czasie kiedy siedziba jest dostępna z innych powodów.
 5. Sposób postępowania przy wypożyczeniu osobistym:
  1. wybrać książkę;
  2. wypełnić formularz wypożyczeń znajdujący się przy drzwiach z boku regału bibliotecznego;
  3. wrzucić wypełniony formularz do pudełka opisanego „wypożyczone książki”;
  4. przeczytać książkę;
  5. oddać książkę;
  6. znaleźć w pudełku opisanym „wypożyczone książki” swój wypełniony formularz wypożyczeń, wypełnić datę zwrotu i podpisać; włożyć do książki;
  7. książkę odłożyć do kartonu „oddane książki”.
 6. Wypożyczenie za pośrednictwem bibliotekarza jest możliwe w środę w czasie spotkań klubowych.
 7. Sposób postępowania przy wypożyczeniu za pośrednictwem bibliotekarza:
  1. nie później niż dzień przed spotkaniem klubowym należy wysłać e-mail do bibliotekarza z opisem wybranych pozycji;
  2. formularz wypożyczeń wypełnia bibliotekarz;
  3. bibliotekarz dostarcza książki na spotkanie klubowe;
  4. wypożyczający podpisuje się na formularzu wypożyczeń;
  5. po przeczytaniu książki wypożyczający oddaje książkę na spotkaniu klubowym bibliotekarzowi; bibliotekarz wypełnia formularz wypożyczeń w części „zwrot”.
 8. Możliwe jest mieszanie tych systemów (w kwestii zwrotów – przy osobistym wypożyczeniu można zwrócić za pośrednictwem bibliotekarza i odwrotnie).
 9. Książki ze zwrotów, darowizn itp. układane są przez bibliotekarza przy pomocy sekcji literackiej raz w miesiącu w ostatnią środę miesiąca.
 10. Jeżeli wypożyczona książka ulegnie zniszczeniu wypożyczający (w przypadku sympatyka może to tez być członek klubu poręczający za niego) jest zobowiązany zwrócić taką samą książkę lub – po uzgodnieniu z bibliotekarzem – inna o podobnej wartości.
 11. Biblioteka przyjmuje darowizny od każdej osoby. Darowizny należy przekazać bibliotekarzowi lub zostawić w siedzibie klubowej w pomieszczeniu nr 1 z informacją „darowizna”.